- Krugman, Paul, R. och Wells, Robin, Microeconomics, Worth Publishers Inc., U.s., senaste upplagan (=3:e upplagan ISBN 9781429283427). 


- Häckner, J., Jacobsson, A. och Muren, A. (red.) Tillämpad mikroekonomi, Studentlitteratur, senaste upplagan (=2:a upplaga, ISBN 9789144055398).