• För att läsa nationalekonomi på nivå II eller III väljer du ett antal 7.5 hp-kurser. Observera kursernas ibland olika behörighetskrav. Alla kurser läses på halvfart, utom Law and Economics 1 och 2.
     
  • Kandidatuppsatskursen är på 15 hp. Tänk på att behörighetskrav från nationalekonomi II är kurserna "Intermediate Macroeconomics", "Intermediate Microeconomics" och "Empirical Methods in Economics 1", samt en fjärde valfri kurs om 7.5 hp.
  • Du ansöker till våra kurser på www.antagning.se. Sista ansökningsdag för våren 2017 var den 17 oktober. Om kurser har öppet för sen anmälan ser du det på antagning.se från och med 15 december. Sena anmälningar behandlas enbart i mån av plats.
     
  • Du som är programstudent ska söka de kurser som du ska läsa enligt programmets utbildningsplan. Har du frågor om detta val så kan du kontakta vår studievägledning.
     
  • Undervisningsspråk är engelska på samtliga kurser, utom kandidatuppsatskursen och Empiriska metoder i nationalekonomin 3. Detta innebär att kurskommunikationen huvudsakligen kommer att ske på engelska.

Kurshemsidor & scheman, Nationalekonomi II & III

Länkarna nedan tar dig till kurshemsidor för våren 2017.

Period 1 (16 januari - 19 mars)

Period 2 (20 mars - 4 juni)

 

Länk till hösten 2017