Kursbeskrivning:

Kursen syftar till att ge studenten övning i att skriftligt presentera och analysera olika ekonomiska problem, företrädesvis i anslutning till tidigare lästa kurser. Vid bedömningen av uppsatsarbetet fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att klart disponera och redovisa analysresultaten samt att utan lång tidsutdräkt färdigställa den skriftliga redovisningen av arbetet.

Kandidatuppsatsen består av två delar: (a) Författande av uppsatsen och offentligt försvar av densamma vid seminariebehandlingen (13.5 hp*). (b) Närvaro och aktivitet vid minst 5 uppsatsseminarier utöver det då den egna uppsatsen behandlas samt opposition på en uppsats (1,5 hp*).

*för civilekonomuppsats gäller 28 respektive 2 högskolepoäng för de två delarna av kursen.

 

Inlämning

Inlämning av uppsats sker via Mondo. Inlämningen sker senast den 15 maj 2019 klockan 9:00. Var god kontakta kursadministratören om du tidigare gått kursen så att du blir omregistrerad och får tillgång till Mondo.

 

Kursansvarig:

Adam Jacobsson. Mottagningstid: efter överenskommelse, rum A734,

telefon 16 17 56, e-post: aja@ne.su.se

 

Kursadministratör:

Marit Fahlén. Mottagningstid: Måndag - torsdag kl. 12.30-13.30, rum A487
telefon 16 21 33, e-post: marit.fahlen@ne.su.se