Registrering och Kursstart:

Hur registrerar jag mig?
Vi använder webbregistrering! Vilket innebär att du registrerar dig själv online via ditt Ladok-konto. Något fysiskt upprop sker inte. Mer och aktuell information hittar du i ditt antagningsbesked och på vår hemsida här.

 

Var hittar jag kurshemsidan för Nationalekonomi 1?
Här finns länk till aktuell kurshemsida för Nationalekonomi 1 på helfart.

 

Var hittar jag scheman för Nationalekonomi 1?
Scheman för Nationalekonomi 1 hittar du alltid via portalen för aktuella kurshemsidor. 
Vid Stockholms universitet används TimeEdit som schemavisare och alla våra bokningar visas i realtid. 
Du hittar också ditt personliga schema via den här hemsidan här, ditt personliga schema är ett samlat schema som endast visar scheman för de kurser du är registrerad på den här terminen. Om du inte ser ditt schema, eller inte är inloggad, går det bra att söka ut på TimeEdit.
Ta gärna en titt på den här guiden för hur du kan anpassa din TimeEdit om du vill det.


Vad är det för kurslitteratur som gäller på Mikro?
På den här sidan hittar du aktuell kurslitteratur. Det finns bokhandlar på campus och internetbokhandlar som säljer böckerna. Artiklar publiceras på Mondo eller länkas där.

Vad är det för kurslitteratur som gäller på Makro? 
På den här sidan hittar du aktuell kurslitteratur. Det finns bokhandlar på campus och internetbokhandlar som säljer böckerna. Artiklar publiceras på Mondo eller länkas där.

 

Vad är det för undervisning på kurserna?
På kurserna ges undervisning i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Inom Nationalekonomi 1 undervisar våra lärare på svenska.
 

Är undervisningen på Nationalekonomi 1 obligatorisk?
Nej, ingen undervisning är i sig obligatorisk.
Vi hoppas att så många studenter som möjligt vill ta del av de olika formerna av undervisning för sitt eget lärandes skull då undervisningsformerna är anpassade för kursernas innehåll och progression. Därför rekommenderar vi att komma väl förberedd till både föreläsningar och övningar samt seminarieserien. På den här sidan förklarar vi mer ingående vad som gäller för kurserna Makro och Mikro med deras seminarieserier.

Hur hoppar jag av studierna? 
Du lägger in avbrott själv på Ladok, här hittar du mer info: avbrott i studierna

Jag har läst kursen tidigare och vill läsa igen, hur gör jag då? 
Då behöver du begära omregistrering, här hittar du information om hur det går till.

 

Under kursens gång:

Vad är Ladok och hur använder jag det under mina studier? 
Ladok är ett nationellt system för bla. kursregistrering, studiedokumentation och rapportering av studieresultat. Via den här sidan hittar du mer information om de studie- och stödystem som används här på Stockholms universitet.

Finns det någon lärplattform som används på kursen?
På Nationalekonomi 1 används Mondo under hösten 2019 som lärplattform, först från våren 2020 kommer Athena att införas. Det är på Mondo under kursfliken för Nationalekonomi 1 du hittar bla. föreläsningsanteckningar, semnarieuppgifter, gör ditt gruppval (innan kursstart) samt ser viktiga nyheter under kursens gång.

Används Fastreg på Nationalekonomiska institutionen?
Nej, vi använder oss av Mondo, Athena (fr. VT20), Ladok samt TimeEdit. FastReg används endast av Företagsekonomiska- och Juridiska institutionen. Övriga studie- och stödfunktioner som kan finnas i FastReg hittar du mer information om här.

Vem är min gruppövningslärare?
Namn och e-postadresser till de olika lärarna finns på aktuell kurshemsida när man klickar på länken Kontaktuppgifter. Din gruppövningslärare är även din seminarielärare.

Kommer det att finnas mottagningar?
Ja, det kommer att hållas mottagningar av gruppövningslärarna och det kommer att synas i TimeEdit-schemat vilka dagar och tider det blir.  Till dessa mottagningar är man välkommen att ställa frågor om det som upplevs som svårt i kursen, du får gå till vilka mottagningar du vill.


Kommer det att finnas svar på gruppövningsuppgifter?
Observera att det är endast under kursen Mikroteori med tillämpningar som svarsförslag brukar publiceras på Mondo
 

Vad är det som gäller för seminarierna? 
Efter gruppövningarna börjar seminarieserien, det är under seminarieserien du kan tjäna extra credit till tentan. För att kunna delta i seminarieserien behöver du även delta i sista gruppövningen där indelning görs till grupper för redovisning och opposition

För att tjäna credit, 16 poäng, från seminarieserien behöver du genomföra seminarieserien med godkänt resultat: obligatorisk närvaro, inlämningsuppgifter, redovisning och opponering. I seminarieserien får du missa högst ett tillfälle och du får isåfall en extra inlämningsuppgift.

Duggor och tentor:

Behöver jag anmäla mig till tentor och duggor?
Ja, du måste alltid anmäla dig till varje tillfälle du vill skriva! Som oanmäld får du inte skriva tenta eller dugga. Här hittar du mer information om vad som gäller och hur du anmäler dig.
 

Jag har läst kursen tidigare och vill endast skriva om tenta och/eller dugga, behöver jag omregistrera mig?

Du behöver inte omregistrera dig för att endast skriva om en tenta eller dugga, det går oftast bra att anmäla dig som vanligt på Ladok. Skulle du inte kunna se aktuella examinationer för din kurs så kontakta oss så hjälper vi till med det.

 

När är tentan eller duggan?
På den här sidan hittar du aktuella examinationsscheman. 


I vilken sal ska jag sitta?
I tentaschemat på TimeEdit ser du vilken sal som gäller för dig senast två dagar innan skrivningen, vanligtvis publiceras det på Mondo också. Salsplaceringen anslås även utanför varje sal vid provtillfället.
 

Behöver jag legitimation när jag skriver tenta eller dugga?
Ja, du måste alltid ha med dig giltig legitimation (pass/ID/körkort) för att skriva tentamen eller dugga vid Stockholms universitet. Detta är en säkerhetsåtgärd och för att förhindra fusk. Mer information här.Efter dugga/tenta:

Var hittar jag tentafrågor och duggafrågor efter skrivningen?
Ett digitalt tentamensarkiv finns på Mondosajten Tentamensexempel under fliken HT2010.

Om du har tillgång till någon av denna termins kurssajter i Mondo, har du med största sannolikhet även access till sajten tentamensexempel.

Kommer det att publiceras facit till tentan eller duggan?
Om svarsmallar finns tillgängligt laddas de upp på Mondosajten Tentamensexempel. Till tentamina där det inte finns svarsmall tillgängligt laddas exempel på studentsvar (A-B) upp om sådant finns efter rättning.

Gäller mina duggapoäng även om jag inte klarat alla prov och påverkar dem tentaresultatet?
Varje dugga och tentamen är enskilda examinationer som var och en ger dig högskolepoäng (hp). Dessa hp behåller du alltid.
På en dugga kan man få antingen godkänt (G) eller underkänt (U). Eftersom det är enskilda examinationer påverkar duggabetyget därför inte tentabetyget på något sätt, tänk däremot på att ditt helkursbetyg - slutbetyg - baseras på betyget från tentamen. 
Kom även ihåg att du kan inte få ditt helkursbetyg rapporterat föränn du har fått godkänt i alla tre examinationer för varje kurs.

Exempel: du får i Makroteori med tillämpningar G i Dugga 1 (2.5 hp), U i Dugga 2 (0 hp) och B på tentamen (10 hp), totalt 12.5 hp. Ditt helkursbetyg förblir orapporterat till dess du har klarat dugga 2. När du fått godkänt i Dugga 2 blir ditt helkursbetyg B och kursen slutrapporterad om 15 hp. Se även nedan om betyg.


Vad gäller för omtentor?
Vi erbjuder 1 omtentamen per kursomgång (se examinationsschemat). Eventuell credit innevarande termin gäller för den terminens omtenta, även om omtentan hålls ett datum efter terminens slut . För duggorna erbjuds istället omduggor vid alla tentamenstillfällena och du skriver då duggan samtidigt som tentan. Uppsamlingstentor erbjuds normalt inte mellan terminer. 

Om du fått ett underkänt betyg på den första ordinarie tentamen, eller inte deltagit, rättas självklart din omtenta efter rådande betygsskala för kursen (A-F). Du har alltså precis samma möjlighet att få ett högre betyg även när du skriver omtentamina. 

Tills du fått ett godkänt betyg på en tenta/dugga finns f.n. ingen begränsing på hur många gånger du får skriva om så länge kursplanen inte väsentligen ändras eller kursen läggs ner.

Hur länge räcker mina seminariepoäng (credit)?
Din credit från seminarieserien gäller aktuell termin då den är intjänad och för den terminens ordinarie tentamen samt omtentamen. Har du credit från en tidigare termin kan du alltså inte föra över den. Om du saknar credit har du möjlighet att besvara s.k. creditfråga på tentamen.


Var och när ser jag mitt betyg efter ett prov?
Här hittar du information om var och när det anslås.

Vad är det för betygsskala som gäller på kursen?
På den här sidan ser du den betygsskala som gäller för kursen om inget annat meddelats.

Hur får jag ut resultatintyg?
Resultatintyg får du enklast och säkrast ut från ditt Ladok-konto. Intyg går att få på både svenska och engelska. Du kan välja att skriva ut resultatintyget från Ladok eller spara ned det som PDF.

Jag har fått ett godkänt betyg på en tenta och nu vill jag skriva om för ett högre betyg, får jag det?
Nej, så kallad "plussning" tillåts inte vid Stockholms universitet. Har du fått ett godkänt resultat på en tentamen (lägst E) kan du inte skriva om. Du kan därför heller inte anmäla dig till examinationer du redan fått godkänt i på Ladok.


Kan jag hämta ut min tenta eller dugga?
Ja, det går bra! Se den här sidan för mer information om tentamensutlämning samt eventuell tentamensgenomgång.

 

Jag har en annan fråga!
Mejla gärna in din fråga till oss via kontaktformuläret här.