Registrering och Kursstart

Hur registrerar jag mig?
Vi använder webbregistrering! Vilket innebär att du registrerar dig själv online via ditt Ladok-konto. Något fysiskt upprop sker inte. Mer och aktuell information hittar du i ditt antagningsbesked och på vår hemsida här.

Var hittar jag scheman för Nationalekonomi 1?
Vid Stockholms universitet används TimeEdit som schemavisare och alla våra bokningar visas i realtid. 
Du hittar också ditt personliga schema via den här hemsidan, ditt personliga schema är ett samlat schema som endast visar scheman för de kurser du är registrerad på den här terminen. Om du inte ser ditt schema, eller inte är inloggad, går det bra att söka ut scheman själv på TimeEdit.

Vi rekommenderar att kontrollera din TimeEdit regelbundet, scheman kan komma att ändras med kort varsel och ibland kan ändringar ske utan föregående meddelande. 

Vad är det för undervisning på kurserna?
På kurserna ges undervisning i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Inom Nationalekonomi 1 undervisar våra lärare på svenska.

Är undervisningen på Nationalekonomi 1 obligatorisk?
Nej, ingen undervisning är i sig obligatorisk.
Vi hoppas att så många studenter som möjligt vill ta del av de olika formerna av undervisning för sitt eget lärandes skull då undervisningsformerna är anpassade för kursernas innehåll och progression. Därför rekommenderar vi att du kommer väl förberedd till både föreläsningar och övningar samt seminarieserien.

Hur hoppar jag av studierna? 
Du lägger in avbrott själv på Ladok, här hittar du mer info: avbrott i studierna.

Jag har läst kursen tidigare och vill läsa igen, hur gör jag då? 
Då behöver du begära omregistrering, kontakta kursadministratören för aktuell kurs för mer information.

Under kursens gång

Aktuell information och kursinnehåll finns tillgänglig via kurssajten Athena. Logga in med ditt universitetskonto.

Duggor och tentor

Behöver jag anmäla mig till tentor och duggor?
Ja, du måste alltid anmäla dig till varje tillfälle du vill skriva! Som oanmäld får du inte skriva tenta eller dugga.
Information om vad som gäller och hur du anmäler dig.

Jag har läst kursen tidigare och vill endast skriva om tenta och/eller dugga, behöver jag omregistrera mig?
Du behöver vara omregistrerad för att skriva tenta eller dugga. Kontakta kursadministration.

Behöver jag legitimation när jag skriver tenta eller dugga?
Ja, du måste alltid ha med dig giltig legitimation (pass/ID/körkort) för att skriva tentamen eller dugga vid Stockholms universitet. Detta är en säkerhetsåtgärd och för att förhindra fusk. Mer information här.

Efter dugga/tenta:

Var hittar jag tentafrågor och duggafrågor efter skrivningen?
De publiceras på Athena.

Kommer det att publiceras facit till tentan eller duggan?
Om svarsmallar finns tillgängligt laddar vi upp de på Athena. Om det inte finns en svarsmall så laddar vi upp exempel på studentsvar (A-B) om det finns efter rättning.

Gäller mina duggapoäng även om jag inte klarat alla prov och påverkar de tentaresultatet?
Varje dugga och tentamen är enskilda examinationer som var och en ger dig högskolepoäng (hp). Dessa hp behåller du alltid.
På en dugga kan man få antingen godkänt (G) eller underkänt (U). Eftersom det är enskilda examinationer påverkar duggabetyget därför inte tentabetyget på något sätt, tänk däremot på att ditt helkursbetyg - slutbetyg - baseras på betyget från tentamen. 
Kom även ihåg att du kan inte få ditt helkursbetyg rapporterat föränn du har fått godkänt i alla tre examinationer för varje kurs.

Exempel: du får i Makroteori med tillämpningar G i Dugga 1 (2.5 hp), U i Dugga 2 (0 hp) och B på tentamen (10 hp), totalt 12.5 hp. Ditt helkursbetyg förblir orapporterat till dess du har klarat dugga 2. När du fått godkänt i Dugga 2 blir ditt helkursbetyg B och kursen slutrapporterad om 15 hp. Se även nedan om betyg.

Vad gäller för omtentor?
Vi erbjuder 1 omtentamen per kursomgång (se examinationsschemat). Eventuell credit innevarande termin gäller för den terminens omtenta, även om omtentan hålls ett datum efter terminens slut . För duggorna erbjuds istället omduggor vid alla tentamenstillfällena och du skriver då duggan samtidigt som tentan. Uppsamlingstentor erbjuds normalt inte mellan terminer. 

Om du fått ett underkänt betyg på den första ordinarie tentamen, eller inte deltagit, rättas självklart din omtenta efter rådande betygsskala för kursen (A-F). Du har alltså precis samma möjlighet att få ett högre betyg även när du skriver omtentamina.

Tills du fått ett godkänt betyg på en tenta/dugga finns för närvarande ingen begränsing på hur många gånger du får skriva om så länge kursplanen inte väsentligen ändras eller kursen läggs ner.

Hur länge räcker mina seminariepoäng (credit)?
Din credit från seminarieserien gäller aktuell termin då den är intjänad och för den terminens ordinarie tentamen samt omtentamen. Har du credit från en tidigare termin kan du alltså inte föra över den. Om du saknar credit har du möjlighet att besvara s.k. creditfråga på tentamen.

Var och när ser jag mitt betyg efter ett prov?
Information om var och när betyg anslås.

Vad är det för betygsskala som gäller på kursen?
Betygsskala som gäller för kursen om inget annat meddelats.

Hur får jag ut resultatintyg?
Resultatintyg får du enklast och säkrast ut från ditt Ladok-konto. Intyg går att få på både svenska och engelska. Du kan välja att skriva ut resultatintyget från Ladok eller spara ned det som PDF.

Jag har fått ett godkänt betyg på en tenta och nu vill jag skriva om för ett högre betyg, får jag det?
Nej, så kallad "plussning" tillåts inte vid Stockholms universitet. Har du fått ett godkänt resultat på en tentamen (lägst E) kan du inte skriva om. Du kan därför heller inte anmäla dig till examinationer där du redan fått godkänt.

Kan jag hämta ut min tenta eller dugga?
Ja, det går bra!
Information om tentamensutlämning samt eventuell tentamensgenomgång.

Jag har en annan fråga!
Mejla gärna in din fråga till oss via kontaktformuläret här.