Registrering och Kursstart:

Hur registrerar jag mig?
Vi använder webbregistrering! Vilket innebär att du registrerar dig själv online via ditt Ladok-konto. Något fysiskt upprop sker inte. Mer och aktuell information hittar du i ditt antagningsbesked och på vår hemsida här.

Var hittar jag kurshemsidan för Nationalekonomi 1?
Här finns länk till aktuell kurshemsida för Nationalekonomi 1 på helfart.

 

Var hittar jag scheman för Nationalekonomi 1?
Vid Stockholms universitet används TimeEdit som schemavisare och alla våra bokningar visas i realtid, du hittar ditt privata schema på ditt konto här som endast visar schema för de kurser du är registrerad på innevarande termin.
Det går också bra att själv söka ut scheman, ta gärna en titt på den här guiden för hur du kan anpassa din TimeEdit.

Specifika scheman för Nationalekonomi 1 hittar du alltid via portalen för aktuella kurshemsidor. Du kan "livelänka" TimeEdit-scheman till en digital kalender om du vill. Tänk däremot på att om du skriver ut ett schema, eller exporterar som en fil, så är det alltid schemat på TimeEdit som gäller.

Vad är det för kurslitteratur som gäller på Mikro?
På den här sidan hittar du aktuell kurslitteratur. Det finns bokhandlar på campus och internetbokhandlar som säljer böckerna. Artiklar publiceras på Mondo eller länkas där.

Vad är det för kurslitteratur som gäller på Makro? 
På den här sidan hittar du aktuell kurslitteratur. Det finns bokhandlar på campus och internetbokhandlar som säljer böckerna. Artiklar publiceras på Mondo eller länkas där.

 

Vad är det för undervisning på kurserna?
På kurserna ges undervisning i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Inom Nationalekonomi 1 undervisar våra lärare på svenska.
 

Är undervisningen på Nationalekonomi 1 obligatorisk?
Nej, ingen undervisning är i sig obligatorisk. På den här sidan förklarar vi mer ingående vad som gäller för kurserna Makro och Mikro och deras seminarieserier.

Hur hoppar jag av studierna? 
Så här gör du avbrott i studierna

Jag har läst kursen tidigare och vill läsa igen, hur gör jag då? 
Då behöver du begära omregistrering, här hittar du information om hur det går till.

 

Under kursens gång:

Vad är Ladok och hur använder jag det under mina studier? 
Ladok är ett nationellt system för bla. kursregistrering, studiedokumentation och rapportering av studieresultat. Via den här sidan hittar du en lathund som kortfattat förklarar hur du använder dig av det här på Stockholms universitet.

Finns det någon lärplattform som används på kursen?
På Nationalekonomi 1 används Mondo under hösten 2019 som lärplattform, först från våren 2020 kommer Athena att införas. Det är på Mondo under kursfliken för Nationalekonomi 1 du hittar bla. föreläsningsanteckningar, semnarieuppgifter, gör ditt gruppval (innan kursstart) samt ser viktiga nyheter under kursens gång.

Vem är min gruppövningslärare?
Namn, telefonnummer och e-postadresser till de olika lärarna finns på aktuell kurshemsida när man klickar på länken Kontaktuppgifter. Din gruppövningslärare är även din seminarielärare.

Kommer det att finnas mottagningar?
Ja, det kommer att hållas mottagningar av gruppövningslärarna och det kommer att synas i TimeEdit-schemat vilka dagar och tider det blir.  Till dessa mottagningar är man välkommen att ställa frågor om det som upplevs som svårt i kursen. Man kan gå till vilka mottagningar man vill.


Kommer det att finnas svar på gruppövningsuppgifter?
Observera att det är endast under kursen Mikroteori med tillämpningar som svarsförslag brukar publiceras på Mondo. Detta sker vanligen när grupp 14 har haft den aktuella gruppövningen.
 

Vad är det som gäller för seminarierna? 
Efter gruppövningarna börjar seminarieserien, det är under seminarieserien du kan tjäna extra credits till tentamen. För att delta i seminarieserien behöver du även delta i sista gruppövningen där indelningen görs till grupper för redovisning samt opposition. I samband med att seminarieserien börjar kommer det att finnas information och uppgifter på Mondo.

Duggor och tentor:

Behöver jag anmäla mig till tentor och duggor?

Ja, du måste alltid anmäla dig till varje tillfälle du vill skriva! Som oanmäld får du inte skriva tenta eller dugga. Här hittar du mer information om vad som gäller och hur du anmäler dig.
 

Jag har läst kursen tidigare och vill endast skriva om tenta och/eller dugga, behöver jag omregistrera mig?

Du behöver inte omregistrera dig för att endast skriva om en tenta eller dugga, det går oftast bra att anmäla dig som vanligt på Ladok. Skulle du inte kunna se aktuella examinationer för din kurs så kontakta oss så hjälper vi till med anmälan.

 

När är tentan eller duggan?

På den här sidan hittar du aktuella examinationsscheman. 


I vilken sal ska jag sitta?

På den här sidan publicerar vi salsplaceringar inför våra skrivningar. 
 

Behöver jag legitimation när jag skriver tenta eller dugga?

Ja, du måste alltid ha med dig giltig legitimation (pass/ID/körkort) för att skriva tentamen eller dugga vid Stockholms universitet. Detta är en säkerhetsåtgärd och för att förhindra fusk. Mer information här.Efter dugga/tenta:

Var hittar jag tentafrågor och duggafrågor efter skrivningen?

Ett digitalt tentamensarkiv finns på Mondosajten Tentamensexempel. P.g.a. att sajten skapades höstterminen 2010, är det under HT2010 som sajten syns på fliken "Mina aktiva sajter".

Om du har tillgång till någon av denna termins kurssajter i Mondo, har du med största säkerhet även access till sajten tentamensexempel.

Kommer det att publiceras facit till tentan eller duggan?

Om svarsmallar finns tillgängligt laddas de upp på Mondosajten Tentamensexempel. Till tentamina där det inte finns svarsmall tillgängligt laddas exempel på studentsvar (A-B) upp om sådant finns efter rättning.

Gäller mina duggapoäng även om jag inte klarat alla prov och påverkar dem tentaresultatet?

Varje dugga och tentamen är enskilda examinationer som var och en ger dig högskolepoäng (hp). Dessa hp behåller du alltid. På en dugga kan man antingen få godkänt (G) eller underkänt (U). Mer om duggor och tentor här.
På din Ladok hittar du enklast nuvarande studieresultat och intjänade hp. Betyget på en dugga påverkar inte tentabetyget, men ditt helkursbetyg - slutbetyg - i en kurs baseras på betyget från tentamen.

Kom ihåg att du kan inte få ditt helkursbetyg rapporterat föränn du har fått godkänt i alla tre examinationer för varje kurs. Se även nedan om betyg.


Vad gäller för omtentor?

Här hittar du information om omtentamina.


Var och när ser jag mitt betyg efter ett prov?

Här hittar du information om var och när det anslås.

Vad är det för betygsskala som gäller?

På den här sidan ser du den betygsskala som gäller för kursen om inget annat meddelats.

Jag har fått ett godkänt betyg på en tenta och nu vill jag skriva om för ett högre betyg, får jag det?

Nej, så kallad "plussning" tillåts inte vid Stockholms universitet. Har du fått ett godkänt resultat på en tentamen (lägst E) kan du inte skriva om just den modulen inom den kurskoden. Du kan därför heller inte anmäla dig till examinationer du redan fått godkänt i på Ladok.


Kan jag hämta ut min tenta eller dugga?

Ja, det går bra. Se den här sidan för mer information om tentamensutlämning samt eventuell tentamensgenomgång.