Registrering och Kursstart:

Var hittar jag kurshemsida för Nationalekonomi 1?
Här finns aktuell kurshemsida för Nationalekonomi 1 på helfart.

 

Var hittar jag scheman för Mikro?
Här hittar du Mikrons scheman i period 1.
 

Var hittar jag scheman för Makro?
Här hittar du Makrons scheman i period 2.

Vad är det för kurslitteratur som gäller på Mikro?
På den här sidan hittar du aktuell kurslitteratur. Det finns bokhandlar på campus och internetbokhandlar som säljer böckerna. Artiklar publiceras på Mondo eller länkas där.

Vad är det för kurslitteratur som gäller på Makro? 
På den här sidan hittar du aktuell kurslitteratur. Det finns bokhandlar på campus och internetbokhandlar som säljer böckerna. Artiklar publiceras på Mondo eller länkas där.

Är undervisningen på Nationalekonomi 1 obligatorisk? På den här sidan förklarar vi vad som gäller för delkurserna Makro och Mikro.

Hur hoppar jag av studierna? 
Så här gör du avbrott i studierna

Jag har läst kursen tidigare och vill läsa igen, hur gör jag då? Då behöver du begära omregistrering, här hittar du information om hur det går till.

 

Under kursens gång:

Vad är Ladok och hur använder jag det under mina studier? 
Ladok är ett nationellt system för bla. kursregistrering, studiedokumentation och rapportering av studieresultat. Via den här sidan hittar du en lathund som kortfattat förklarar hur du använder dig av det här på Stockholms universitet.

Finns det någon lärplattform som används på kursen?
På Nationalekonomi 1 används Mondo under hösten 2019 som lärplattform, först från våren 2020 kommer Athena att införas. Det är på Mondo under kursfliken för Nationalekonomi 1 du hittar bla. föreläsningsanteckningar, semnarieuppgifter, gör ditt gruppval (innan kursstart) samt ser viktiga nyheter under kursens gång.

Vem är min gruppövningslärare?
Namn, telefonnummer och e-postadresser till de olika lärarna finns på aktuell kurshemsida när man klickar på länken Kontaktuppgifter. Din gruppövningslärare är även din seminarielärare.

Kommer det att finnas mottagningar?
Ja, det kommer att hållas mottagningar av gruppövningslärarna och det kommer att synas i TimeEdit-schemat vilka dagar och tider det blir.  Till dessa mottagningar är man välkommen att ställa frågor om det som upplevs som svårt i kursen. Man kan gå till vilka mottagningar man vill.


Kommer det att finnas svar på gruppövningsuppgifter?
Observera att det är endast under kursen Mikroteori med tillämpningar som svarsförslag brukar publiceras på Mondo. Detta sker vanligen när grupp 14 har haft den aktuella gruppövningen.
 

Vad är det som gäller för seminarierna? 
Efter gruppövningarna börjar seminarieserien, det är under seminarieserien du kan tjäna extra credits till tentamen. För att delta i seminarieserien behöver du även delta i sista gruppövningen där indelningen görs till grupper för redovisning samt opposition.

På följande länkar finns mer information om seminarieserien:

Duggor och tentor:

Anmälan
Examinationsschema
Salsplacering
Giltig legitimation
Regler för skriftlig examination


Efter dugga/tenta:

Duggor och omduggor
Tentamen och omtentamen
Betyg
Betygsskala

Jag har fått ett godkänt betyg på en dugga/tenta och nu vill jag skriva om för ett högre betyg, får jag det?

Nej, så kallad "plussning" tillåts inte vid Stockholms universitet. Har du fått ett godkänt resultat på en dugga (G) eller tentamen (lägst E) kan du inte skriva om just den modulen inom den kurskoden. Du kan därför heller inte anmäla dig till examinationer du redan fått godkänt i på Ladok.


Tentamensutlämning
Tentamensgenomgång

 

Övrigt:

Kommande och tidigare terminers kurshemsidor