Aktuellt:

OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen/dugga. Anmälan till tentamen/dugga görs via https://www.student.ladok.se där också anmälningsperioden framgår.


Registrering och Kursstart:

Aktuella kurshemsidor för Nationalekonomi 1? Här hittar du länkar till bland annat alla scheman.
Kurslitteratur Mikro?
Kurslitteratur Makro?
Finns det några obligatoriska moment på kursen?
Avbrott i studierna
Omregistrering
 

Under kursens gång:

Mondotips
Gruppövningar, Seminarier och Mottagningstider


Duggor och tentor:

Anmälan
Examinationsschema
Salsplacering
Giltig legitimation
Regler för skriftlig examination


Efter dugga/tenta:

Duggor och omduggor
Tentamen och omtentamen
Betyg
Betygsskala
Tentamensutlämning
Tentamensgenomgång

 

Övrigt:

Kommande och tidigare terminers kurshemsidor