Aktuellt:

Torsdag 29/3 t.om. Måndag 2/4 är jag ledig och är tillbaka igen tisdag 3/4.

Om du inte har anmält dig till Makrons dugga 1, gå ändå till den sal ditt efternamn indikerar och kontakta vakterna. I mån av plats kan du i så fall skriva duggan som oanmäld.

Nationalekonomi I, vt2018
Här finns länkar till alla scheman (föreläsningar, gruppövningar, seminarier, examinationer och mottagningstider), kurslitteratur, kontaktuppgifter, kursplan m.m.

 

Registrering och Kursstart:

Finns det några obligatoriska moment på kursen?
Avbrott i studierna
Omregistrering

Fler frågor och svar om registrering och kursstart
 

Under kursens gång:

Mondotips
Gruppövningar och Seminarier
Mottagningstider


Duggor och tentor:

Anmälan
Examinationsschema
Salsplacering
Giltig legitimation
Regler för skriftlig examination

 

Efter dugga/tenta:

Duggor och omduggor
Tentamen och omtentamen
Betyg
Betygsskala
Tentamensutlämning
Tentamensgenomgång

Fler frågor och svar om examination

 

Övrigt:

Kommande och tidigare terminers kurshemsidor

 

Om du inte redan hittat svar på din fråga kan du använda dig av kontaktformuläret här nedan. Klicka på länken i namnet till webbredaktören.