Följande gäller för Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar:

Ingenting i själva undervisningen är obligatoriskt. För att få godkänt betyg på kursen krävs att du får godkänt resultat på dugga 1, dugga 2 och tentamen.

OM du vill kunna ta med dig 16 poäng (=maxpoäng) till "seminariefrågan" på tentamen behöver du genomföra seminarieserien med godkänt resultat (obligatorisk närvaro, inlämningsuppgifter, redovisning och opponering). Om du inte deltar i seminarieserien skriver du istället även motsvarande fråga på tentamen. Credit från seminarier gäller endast på ordinarie tentamen och omtentamen den termin du deltar i seminarieserien.

I seminarieserien får man missa högst ett tillfälle och får då en extra inlämningsuppgift att göra.