Vilka kurser går när på Nationalekonomi I?

Nationalekonomi I går heltid dagtid varje termin. Varje hösttermin ges Makroteori med tillämpningar och varje vårtermin ges Mikroteori med tillämpningar på kvällstid i långsam studietakt.

 

"Jag ska endast läsa mikro- eller makro-kursen"

Nationalekonomi I är ett kurspaket vilket inkluderar både kursen Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar. Detta innebär att båda kurserna är öppna för registrering om man antagits till Nationalekonomi I och inte tidigare har läst kurserna här vid SU. Om du av någon anledning endast ska läsa den ena kursen klickar du på registreringsknappen för endast denna kurs.

 

Länkar till kommande och tidigare terminer

Kommande och tidigare terminers kurshemsidor