Svarsförslag på gruppövningsuppgifter

Det är endast under kursen Mikroteori med tillämpningar som svarsförslag brukar publiceras på mondo. Detta sker när grupp 14 har haft den aktuella gruppövningen.

Seminarier

För att delta i seminarieserien behöver du även delta i sista gruppövningen där indelningen görs till grupper för redovisning samt opposition.

På följande länkar finns mer information om seminarieserien: