Vem är min gruppövningslärare?

Namn, telefonnummer och e-postadresser till de olika gruppövnings- och seminarielärarna finns på aktuell kurshemsida när man klickar på länken Kontaktuppgifter. Backa en sida i webbläsaren för att komma tillbaka till FAQ-sidan och klicka  på kurshemsidans länk under rubriken Aktuellt.

Svarsförslag på gruppövningsuppgifter

Det är endast under kursen Mikroteori med tillämpningar som svarsförslag brukar publiceras på mondo. Detta sker när grupp 14 har haft den aktuella gruppövningen.

Seminarier

För att delta i seminarieserien behöver du även delta i sista gruppövningen där indelningen görs till grupper för redovisning samt opposition.

På följande länkar finns mer information om seminarieserien:

Mottagningstider

Under terminen håller gruppövnings- och seminarielärarna även i mottagningstider. Till dessa mottagningar kan man komma för att ställa frågor om det som upplevs som svårt i kursen. Man kan gå till vilka mottagningar man vill (även de som hålls av en annan lärare än läraren för den egna gruppen).