Mikroteori med tillämpningar

Gruppnr: 1, 5, 11, 15, 17, 19
6 Gruppövningar: 8-10
5 Seminarier: 9-12
Gruppnr: 2, 6, 12, 16, 18, 20
6 Gruppövningar: 10-12
5 Seminarier: 13-16
ENDAST FÖRMIDDAGAR
(Undantag:10/9 för grupp 1 & 5)
MIX FÖR- och EFTERMIDDAGAR
(Undantag: 10/9 för grupp 2 & 6)
 
 
Gruppnr: 3, 13
6 Gruppövningar: 13-15
5 Seminarier: 9-12
Gruppnr: 4, 14
6 Gruppövningar: 15-17
5 Seminarier: 13-16
MIX EFTER- och FÖRMIDDAGAR
ENDAST EFTERMIDDAGAR

 

Gruppnr: 7 och 9
6 Gruppövningar: 13-15
5 Seminarier: 9-12 (Obs:24/10 kl. 8-11 för grupp 7 & 10-13 för grupp 9)
Gruppnr: 8 och 10
6 Gruppövningar: 15-17
5 Seminarier: 13-16 (Obs:24/10 kl. 12-15 för grupp 8 & 14-17 för grupp 10)
MIX EFTER- och FÖRMIDDAGAR
ENDAST EFTERMIDDAGAR

 

 

Makroteori med tillämpningar

Gruppnr: 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19
5 Gruppövningar: 8-10
5 Seminarier: 9-12
Gruppnr: 2, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20
5 Gruppövningar: 10-12
5 Seminarier: 13-16
ENDAST FÖRMIDDAGAR
MIX FÖR- och EFTERMIDDAGAR
 
 
Gruppnr: 3, 13
5 Gruppövningar: 13-15
5 Seminarier: 9-12
Gruppnr: 4, 14
5 Gruppövningar: 15-17
5 Seminarier: 13-16
MIX EFTER- och FÖRMIDDAGAR
ENDAST EFTERMIDDAGAR

 

 

TimeEdit Webbvisning

med möjlighet att visa schema t.ex. för en specifik grupp.

Länk till TimeEdit webb
Mer information om TimeEdit Webb