Föreläsare och Examinator:

Astri Muren, rum A766
e-post: Astri.Muren@ne.su.se

Samordnare:

Lars Vahtrik. Mottagning: eö, rum A726, tel. 08- 16 34 46,
e-post: lv@ne.su.se

Kursadministratör:

Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-13.30,
rum A489, tel. 08- 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se

 

Gruppövnings- och seminarielärare: 

Grupp
Lärare
Rum/Telefon
e-postadress
1, 2
David Åkerlund
A415, 16 46 83 david.akerlund@ne.su.se
3, 4
Lars Vahtrik
A726, 16 34 46
5, 6
Anders Fjellström
A419, 674 70 06
anders.fjellstrom@ne.su.se
7, 8
Christine Alamaa
A413, 16 42 42
9, 10
Peter Karlström A419, 16 46 92 peter.karlstrom@ne.su.se
11, 12
Fatima Nekshbandi A413, 16 42 42 fatima.nekshbandi@ne.su.se
13, 14
Lars Vahtrik A726, 16 34 46 lv@ne.su.se
15, 16
Ernesto Jiménez A417, 16 46 89 ernesto.jimenez@ne.su.se
17, 18 Gustav Rosqvist A417, 16 46 89 gustav.rosquist@ne.su.se
19, 20 Markus Karlman A415, 16 46 83 markus.karlman@ne.su.se