• Blanchard, O., Giavazzi, F., och Amighini, A., Macroeconomics a European Perspective, Financial Times/ Prentice Hall, senaste upplagan. OBS! Det är den europeiska upplagan som används! (uppl 2, ISBN 9780273771821)

  • Persson, M. och Skult, E., Tillämpad makroekonomi, OBS! NY UPPLAGA på NYTT FÖRLAG: STUDENTLITTERATUR, ISBN: 9789144092522

  • Siven, C.-H., Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling (223 Kb) , Nationalekonomiska institutionen.

  • Artiklar till seminarieuppgifterna. Se seminariehäftet.
     
     
  • För studenter som läser inom ramen för Lärarprogrammet och Kombinationsprogrammet tillkommer Lars Nohagens bok Sveriges ekonomi – introduktion i samhällsekonomi, Bonnier Utbildning.