Föreläsning 1: Grundläggande begrepp, alternativkostnad, matematikrepetition. Kapitel 1-2 inkl. appendix i KW

Föreläsning 2: Utbud och efterfrågan, elasticitet. Kapitel 3 och 6 i KW

Föreläsning 3: Konsumentteori, rationella konsumenter och preferenser. Kapitel 9-10 i KW

Föreläsning 4: Producentteori. Kapitel 11-12 i KW

Föreläsning 5: Marknad, välfärd, regleringar. Kapitel 4-5 i KW

Föreläsning 6: Skatter, handel. Kapitel 7-8 i KW

Föreläsning 7: Monopol, oligopol. Kapitel 13-14 i KW

Föreläsning 8: Oligopol, monopolistisk konkurrens och strategiskt agerande. Kapitel 14-15 i KW och kapitel 11 i HJM

Föreläsning 9: Externa effekter, kollektiva varor. Kapitel 16-17 i KW och kapitel 4-5 i HJM

Föreläsning 10: Inkomstfördelning, faktormarknader. Kapitel 18-19 inkl appendix i KW, kapitel 1 i HJM

Föreläsning 11: Risk och privat information. Kapitel 20 i KW

Fördjupningsföreläsning I: Tore Söderqvist, Enveco – Miljöekonomi

Fördjupningsföreläsning II: Pehr-Johan Norbäck, IFN – Internationell handel och investeringar

Fördjupningsföreläsning III: Sven-Olof Fridolfsson, Konkurrensverket – Konkurrensekonomi

Föreläsning 12: Repetition och tentamensförberedelse

 

Astri Muren 2014-08-14