Kontaktuppgifter

Föreläsare: Mats Persson, rum A868, tel. 08-16 2224
e-post: Mats.Persson@iies.su.se

Lärare Ämnesdidaktisk seminarieserie i samhällsekonomi: Lars Nohagen, Universitetsadjunkt, rum F548, lars.nohagen@cesam.su.se 
Gruppövnings och seminarielärare: Anders Fjellström, rum A493 tel. 16 32 31, anders.fjellstrom@ne.su.se

Examinator & Samordnare: Peter Langenius, adjunkt, rum A481,tel. 08-16 39 22, e-post: lan@ne.su.se
Kursadministratör: Karin Blomqvist, rum A489, tel 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se Mottagning måndag-torsdag 12:30-13:30.

  
Scheman

Föreläsningar
(läses gemensamt med Nationalekonomi I, Makroteori med tillämpningar)
Gruppövningar, seminarier och Ämnesdidaktisk seminarieserie i samhällsekonomi:
Grupp SVL120

I början av terminen, kommer ni att få access till kurshemsidan i mondo, EC1211_SVL120_ht14.

Gruppövnings- och seminarieuppgifter hämtas från www.mondo.su.se

Kurslitteratur

Makroteori med tillämpningar: kurslitteratur
Kursbok till Ämnesdidaktisk seminarieserie i samhällsekonomi: Nohagen, Lars (2009): Sveriges ekonomi – introduktion i samhällsekonomi, Bonnier Utbildning.

 

Tentamensinformation:

Se hemsidan www.ne.su.se  Anmälan till tentamen görs f.o.m. 20 dagar t.om. 10 dagar före tentamensdagen. Anmälan görs via internet på ”Mitt universitet”, www.minastudier.su.se
Tentamensgenomgång: Genomgång ges efter tentamen; dag, tid och lokal finns på tentamensschemat.
 
Kursutvärdering görs via nätet