Föreläsare och Examinator:

Astri Muren, rum A766
e-post: Astri.Muren@ne.su.se

Samordnare:

Lars Vahtrik. Mottagning: eö, rum A726, tel. 08- 16 34 46,
e-post: lv@ne.su.se

Kursadministratör:

Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-13.30,
rum A489, tel. 08- 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se

Gruppövnings- och seminarielärare: 

Grupp
Lärare
Rum/Telefon
e-postadress
1,2
Lars Vahtrik
A726, 16 34 46
lv@ne.su.se
3,4 Fatima Nekshbandi A413, 16 42 42 fatima.nekshbandi@ne.su.se
5, 6
Anna Olsson
A415, 16 46 83
anna.olsson@ne.su.se
7, 8
Johanna Nolgren
A411, 16 46 92
johanna.nolgren@ne.su.se
9, 10
Ernesto Jiménez A417, 16 46 89 ernesto.jimenez@ne.su.se
11,12
Markus Peters A419, 674 70 06 markus.peters@ne.su.se
13,14
Sebastian Jävervall A411, 16 46 92 sebastian.javervall@ne.su.se
15,16
Emre Ünlü A409, 16 32 41 emre.unlu@ne.su.se
17, 18 Roza Khoban A417, 16 46 89 roza.khoban@ne.su.se
19 Lars Vahtrik A726, 16 34 46 lv@ne.su.se