Föreläsare och Examinator:

John Hassler, professor, rum A842. http://hassler.se
e-post: John.Hassler@iies.su.se

Samordnare:

Peter Langenius. Mottagning: eö, rum A481, tel. 08- 16 21 35,
e-post: lan@ne.su.se

Kursadministratör:

Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-13.30,
rum A489, tel. 08- 16 21 37
FAQ - De vanligaste frågorna om NEK I (Sida med e-postformulär)

Grupp Lärare
1, 2 Hedvig Westphal
3, 4 Ernesto Jiménez
5, 6 Gideon Watchefo
7, 8 Joakim Alderborn
9, 10 Anna Olsson
11, 12 Markus Peters
13, 14 Mikaela Holmberg
15, 16 Pernilla Larsson
17, 18 Carolina Lindholm
19, 20 Fatima Nekshbandi