Föreläsare och Examinator:

John Hassler, professor, rum A842. http://hassler.se
e-post: John.Hassler@iies.su.se

Samordnare:

Peter Langenius. Mottagning: eö, rum A481, tel. 08- 16 21 35,
e-post: lan@ne.su.se

Kursadministratör:

Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-13.30,
rum A489, tel. 08- 16 21 37
FAQ - De vanligaste frågorna om NEK I (Sida med e-postformulär)

Gruppövnings- och seminarielärare:

Grupp Lärare
1, 2 Nils Helmbold
3, 4 Persson, Carolina
5, 6 Ernesto Jiménez
7, 8 Sara Schånberg
9, 10 Ulfhild Westin
11, 12 Zana Hussan
13, 14 Fatima Nekshbandi
15, 16 Adrian Kellner
17 Ragnar Bengtsson