Föreläsare och Examinator:

Mikael Priks, rum A 791, tel. 08-16 13 51
e-post: mikael.priks@ne.su.se

Samordnare:

Lars Vahtrik. Mottagning: eö, rum A726, tel. 08- 16 34 46,
e-post: lv@ne.su.se

Kursadministratör:

Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-13.30,
rum A489, tel. 08- 16 21 37
FAQ - De vanligaste frågorna om NEK I (Sida med e-postformulär)

Gruppövnings- och seminarielärare:

Grupp Lärare
1, 2 Lars Vahtrik
3, 4 Isabell Bornlid
5, 6 Ernesto Jiménez
7, 8 Sara Schånberg
9, 10 David Bilén
11, 12 Zana Hussan
13, 14 Christoffer Eriksson
15, 16 Adrian Kellner
17 Lars Vahtrik