Kontaktuppgifter

Föreläsare: John Hassler, professor, rum A842. http://hassler.se
e-post: John.Hassler@iies.su.se

Lärare Ämnesdidaktisk seminarieserie i samhällsekonomi: Mattias Björklund
Gruppövnings och seminarielärare: Ernesto Jiménez

Samordnare: Peter Langenius, adjunkt, rum A481,tel. 08-16 39 22, e-post: lan@ne.su.se
Kursadministratör: Karin Blomqvist, rum A489, tel 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se Mottagning måndag-torsdag 12:30-13:30.

  
Scheman

Föreläsningar
(läses gemensamt med Nationalekonomi I, Makroteori med tillämpningar)
Gruppövningar, seminarier och Ämnesdidaktisk seminarieserie i samhällsekonomi:
Grupp SVL120

Mottagningstider
Till mottagningstiderna kan ni gå för att ställa frågor. Ni kan gå på vilken av mottagningstiderna ni vill.
Schema Mottagningstider

I början av terminen, kommer ni att få access till kurshemsidan i mondo, Nationalekonomi_I_ht17.

Gruppövnings- och seminarieuppgifter hämtas från www.mondo.su.se

Kurslitteratur

  • Makroteori med tillämpningar: kurslitteratur
  • Kursbok till Ämnesdidaktisk seminarieserie i samhällsekonomi: Nohagen, Lars (2009): Sveriges ekonomi – introduktion i samhällsekonomi, Bonnier Utbildning. Boken ges inte längre ut, utan säljs istället av Lars Nohagen vid kursstart.
 

Tentamensinformation:

Se hemsidan www.ne.su.se  Anmälan till tentamen görs f.o.m. 20 dagar t.om. 10 dagar före tentamensdagen. Anmälan görs via internet på ”Mitt universitet”, www.minastudier.su.se
Tentamensgenomgång: Genomgång ges efter tentamen; dag, tid och lokal finns på tentamensschemat.
 
Kursutvärdering görs via nätet