Nationalekonomi I består av kurserna Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar, vilka ger en bred introduktion till nationalekonomi. Du lär dig att behärska grundläggande teori och att tillämpa de nationalekonomiska analysmetoderna på aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar. För utförligare kursbeskrivningar av de två kurserna se Mikroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng och Makroteori med tillämpningar 15 högskolepoäng nedan.


Kurs i period 1 (3 september - 4 november):

Mikroteori med tillämpningar, 15 hp
Kurskod EC1111, Kurstillfälle 33843 & för studenter på kandidatprogram i företagsekonomi, kurstillfälle 33842

Duggor - Frågor och mallar

Kurs i period 2 (5 november - 20 januari, 2019):

Makroteori med tillämpningar, 15 hp
Kurskod EC1211, Kurstillfälle 33844

 

TimeEdit Webbvisning
med möjlighet att visa schema t.ex. för en specifik grupp.

Länk till TimeEdit webb
Mer information om TimeEdit - Webbvisning