Grundnivån omfattar tre år och leder till kandidatexamen. För kandidatexamen krävs 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng i huvudområdet inklusive ett examensarbete/specialarbete på 15 högskolepoäng. Huvudområdet kan innefatta kurser i andra ämnen som ligger nära huvudämnet.

Studenter i nationalekonomi kan välja att läsa kurser i block om 30 hp enbart på Nationalekonomi I, eller att läsa en eller flera valfria kurser om 7,5 - 15 hp på Nationalekonomi I (kvällskurs), II och III.

Vg notera att vissa kurser, tentor samt gruppövningar krockar med varandra. Kontrollera schema för de kurser som du är intresserad av för att se vilka kurser och grupper som du kan välja.

Aktuell kursinformation: