Föreläsare och Examinator:

Annika Alexius, rum A 736, tel. 08-16 3047
e-post: annika.alexius@ne.su.se

Samordnare:

Peter Langenius. Mottagning: eö, rum A 481, tel. 08-16 3922
e-post: Peter.Langenius@ne.su.se

Kursadministratör:

Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-13.30,
rum A489, tel. 08- 16 21 37
FAQ - De vanligaste frågorna om NEK I (Sida med e-postformulär)

Gruppövnings- och seminarielärare:

Grupp Lärare
1, 2 Pernilla Larsson
3,4 Elin Stenbacka
5, 6 Fatima Nekshbandi
7, 8 Markus Peters
9, 10 Anna Olsson
11, 12 Adrian Kellner
13, 14 Mikaela Holmberg
15, 16 Zana Hussan
17, 18 Fatima Nekshbandi