Föreläsare och Examinator:

Jonas Vlachos, rum A 772, tel. 08-16 30 46
e-post: jonas.vlachos@ne.su.se

Samordnare:

Mårten Larsson. Mottagning: eö, rum A483, tel. 08- 16 42 41,
e-post: marten.larsson@ne.su.se

Kursadministratör:

Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-13.30,
rum A489, tel. 08- 16 21 37
FAQ - De vanligaste frågorna om NEK I (Sida med e-postformulär)

 

Gruppövnings- och seminarielärare:

Grupp Lärare
1, 2 Lars Vahtrik
3,4 Evelina Linnros
5, 6 Ernesto Jiménez
7, 8 Sara Schånberg
9, 10 David Bilén
11, 12 Jesper Petersen
13, 14 Christoffer Eriksson
15, 16 Adrian Kellner
17, 18 Mårten Larsson