Föreläsare och Examinator:

Annika Alexius, rum A 736, tel. 08-16 3047
e-post: annika.alexius@ne.su.se

Samordnare:

Peter Langenius. Mottagning: eö, rum A 481, tel. 08-16 3922
e-post: Peter.Langenius@ne.su.se

Kursadministratör:

Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-13.30,
rum A489, tel. 08- 16 21 37
FAQ - De vanligaste frågorna om NEK I (Sida med e-postformulär)

Grupp Lärare
1, 2 Amanda Almstedt Valldor
3,4 Tor Desax
5, 6 Olle Tysk
7, 8 Amanda Nieminen
9, 10
Hedda Thorell
11, 12 André Sajedi
13, 14 Sara Anderson
15, 16
Riyad Fiali