Kursbeskrivning:

Kursen ger en introduktion till teorin för prisbildning på enskilda marknader och tillämpningen av denna teori på välfärdsekonomiska frågeställningar. Kursen består av en teoridel och en tillämpningsdel. I teoridelen behandlas efterfrågans och utbudets bestämningsfaktorer, marknadsjämvikt vid konkurrens och då marknadsmakt förekommer, samt begreppet samhällsekonomisk effektivitet. Exempel på frågor som kan behandlas i tillämpningsdelen är rättvisa, motiv för och effekter av skatter, regleringar och konkurrenspolitik, liksom miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik, kollektivt beslutsfattande, diskriminering samt utformning av kontrakt.

 

Föreläsare och examinator:

Lars Vahtrik. Mottagning: rum A 726, enl ök. Tel 08-16 34 46.
e-post: lars.vahtrik@ne.su.se

Gruppövnings- och seminarielärare:

Louise Bowern All mottagning sker tillsvidare via Zoom.

Kursadministratör:

Marit Fahlén. Mottagning: rum A 608, enl ök. e-post: marit.fahlen@ne.su.se