Nationalekonomi I består av kurserna Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar, vilka ger en bred introduktion till nationalekonomi. Du lär dig att behärska grundläggande teori och att tillämpa de nationalekonomiska analysmetoderna på aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar.

FAQ - De vanligaste frågorna


Kurs i period 1 (20 januari - 22 mars):

Mikroteori med tillämpningar, 15 hp
Kurskod EC1111

Kurs i period 2 (23 mars - 7 juni):

Makroteori med tillämpningar, 15 hp
Kurskod EC1211
 

 

TimeEdit Webbvisning
med möjlighet att visa schema t.ex. för en specifik grupp.

Länk till TimeEdit webb
Mer information om TimeEdit Webb