Veckodag
Datum
Tid kl
Lokal
Föreläsningsdisposition
måndag
2012-01-16
10-12
 
 
 
13-16
 Aula Magna (vänster)
 
 Aula Magna (vänster)
Introduktionsföreläsning (Hela 30-poängskursen)
Hålls av Studierektor.
 
Grundläggande begrepp, alternativkostnad, matematikrepetition. Kapitel 1-2 inkl. appendix i Krugman och Wells (K&W)
torsdag
2012-01-19
9-12
Aula Magna (vänster)
Utbud och efterfrågan: Kapitel 3-4 i K&W
tisdag
2012-01-24
9-12
Aula Magna (vänster)
Konsumentteori, rationella konsumenter och preferenser: Kapitel 9-11 i K&W
fredag
2012-01-27
9-12
Aula Magna (höger)
Producentteori: Kapitel 12-13 i K&W
måndag
2012-01-30
9-12
Aula Magna (vänster)
Marknad, välfärd, regleringar, elasticitet Kapitel 4-6 i K&W
tisdag
2012-01-31
9-12
Aula Magna (vänster)
Skatter, handel: Kapitel 7-8 i K&W
måndag
2012-02-06
9-12
Aula Magna (vänster)
Monopol, oligopol: Kapitel 14-15 i K&W
tisdag
2012-02-07
9-12
Aula Magna (vänster)
Oligopol, monopolistisk konkurrens: Kapitel 15-16 i K&W
fredag
2012-02-10
9-12
Aula Magna (vänster)
Externaliteter, kollektiva varor: Kapitel 17-18 i K&W
måndag
2012-02-13
9-12
Aula Magna (vänster)
Inkomstfördelning, faktormarknader kap 19-20
torsdag
2012-02-16
9-12
Aula Magna (vänster)
Osäkerhet: Kapitel 21 i K&W + stencil
onsdag
2012-02-22
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsning: Arvid Fredenberg, Konkurrensverket
måndag
2012-02-27
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsning: Tore Söderqvist, Enveco Miljöekonomi
torsdag
2012-03-01
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsning: Pehr-Johan Norbeck,  Institutet för näringslivsforskning
måndag
2012-03-12
9-11
Aula Magna (vänster)
Repetition 
 

Duggor och Tentamen: Se hemsidans tentamensinformation
Sista anmälningsdag är 10 dagar före tentamenstillfället. Anmälan sker via www.minastudier.su.se

 

Tentamensgenomgång:                                                                                                            

To
2012-04-12
Kl. 13
Hörsal 2
Hus A (A2)
Tentamensgenomgång efter tentamen 1.