Veckodag
Datum
Tid kl
Lokal
Föreläsningsdisposition
måndag
2012-03-19
9-12
Aula Magna (vänster)
Introduktion Blanchard: Kap 1-2
tisdag
2012-03-20
9-12
Aula Magna (vänster)
 
fredag
2012-03-23
9-12
Aula Magna (vänster)
 
torsdag
2012-03-29
9-12
Aula Magna (vänster)
 
fredag
2012-03-30
9-12
Aula Magna (vänster)
 
 -"-
 -"-
13-16
Aula Magna (vänster)
 
onsdag
2012-04-04
9-12
Aula Magna (vänster)
 
 -"-
 -"-
13-16
Aula Magna (vänster)
 
onsdag
2012-04-18
9-12
Aula Magna (vänster)
 
torsdag
2012-04-19
9-12
Aula Magna (vänster)
 
onsdag
2012-04-25
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsning: Jens Henriksson, chef för Stockholmsbörsen
onsdag
2012-05-02
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsning: Lars Svensson, vice riksbankschef
måndag
2012-05-07
9-12
Aula Magna (vänster)
Repetition
Observera att föreläsningen är förlängd med en timme!
måndag
2012-05-21
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsning: Susanne Ackum, statssekreterare på finansdepartementet.

Duggor och Tentamen: Se hemsidans tentamensinformation  Sista anmälningsdag är 10 dagar före tentamenstillfället. Anmälan sker via www.minastudier.su.se

Tentamensgenomgång:
Tisdag
2012-06-19
Kl. 10
Hörsal 4 Hus B (B4)
Tentamensgenomgång efter tentamen 1.