Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng inom Samhällskunskap I-II (SVK100) och Samhällskunskap med didaktisk inriktning I-II (SVL101)


Föreläsare:
John Hassler, professor, rum A842. www.hassler.se e-post: john@hassler.se  
Lärare Ämnesdidaktisk seminarieserie i samhällsekonomi: Lars Nohagen, Universitetsadjunkt, rum F548, lars.nohagen@cesam.su.se 
Examinator, Samordnare & Gruppövningslärare: Peter Langenius, adjunkt, rum A718,tel. 08-16 39 22, e-post: lan@ne.su.se
Kursadministratör: Karin Blomqvist, rum A714, tel 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se Mottagning måndag-torsdag 12:30-14:30.

 

  
Föreläsningsschema & Kurslitteratur

(gemensamt med Nationalekonomi I, Makroteori med tillämpningar):
www.ne.su.se/utbildning/vara-utbildningar/grundniva/vt12/nationalekonomi-i-vt2012-1.66590


Gruppövningar

Veckodag
Datum
Grupp I
Kl 8-10
onsdag
2012-03-21
B487
tisdag
2012-03-27
B487
måndag
2012-04-02
B487
måndag
2012-04-16
B487
fredag
2012-04-20
B487
OBS! Vid sista gruppövningstillfället sker grupp- och uppgiftsfördelning inför seminariedelen.

  

Seminarier

Veckodag
Datum
Grupp I
Kl 9-12
torsdag
2012-04-26
D207
fredag
2012-05-04
D315
onsdag
2012-05-09
D315
fredag
2012-05-11
D315
måndag
2012-05-14
D315

 

Gruppövnings- och seminarieuppgifter hämtas från www.mondo.su.se
Efter registreringen på kursen sker automatiskt access till kurssajten i Mondo. Skulle detta inte fungera, kontakta kursadministratör (kontaktinfo, se ovan).

 
 

Ämnesdidaktisk seminarieserie i samhällsekonomi

Datum & Tid
Innehåll & Litteratur
Lokal
torsdag 19 april
13.00-16.00
Samhällsekonomins grunder
Nohagen, s. 5-58*
D307
onsdag 25 april
12.00-15.00
Näringslivet, arbetsmarknaden och pengarna
Nohagen, s. 59-111
D320
onsdag 2 maj
12.00-15.00
Hushållen, offentliga sektorn och finanssektorn
Nohagen , s.112-155
D315

 

* Kursbok: Nohagen, Lars (2009): Sveriges ekonomi – introduktion i samhällsekonomi, Bonnier Utbildning.
 
Tentamen: Se hemsidan www.ne.su.se och anslagstavlan på plan 3, hus A. Anmälan till tentamen skall göras senast 10 dagar före tentamensdagen. Anmälan görs via internet på ”Mitt universitet”, www.minastudier.su.se  
Tentamensgenomgång: Genomgång ges efter tentamen; dag, tid och lokal finns på föreläsningsschemat.
 
Kursutvärdering görs via nätet