• Blanchard, O., Giavazzi, F., och Amighini, A., Macroeconomics a European Perspective, Financial Times/ Prentice Hall, senaste upplagan. OBS! Det är den europeiska upplagan som används! (ISBN 9780273763116)

  • Persson, M. och Skult, E., Tillämpad makroekonomi, SNS förlag, senaste upplagan (uppl 4, ISBN 9789186203382). 

  • Siven, C.-H., Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling (223 Kb) , Nationalekonomiska institutionen. (Uppdaterad version från den 16/12-12)
  • Artiklar till seminarieuppgifterna. Se seminariehäftet.
  • För studenter som läser inom ramen för Lärarprogrammet och Kombinationsprogrammet tillkommer en bok. Se schemat