- Krugman, Paul, R. och Wells, Robin, Microeconomics, Worth Publishers Inc., U.s., senaste upplagan. (uppl 3, ISBN 9781429283427)

 

- Häckner, J., Jacobsson, A. och Muren, A. (red.) Tillämpad mikroekonomi, Studentlitteratur, senaste upplagan. (uppl 2, ISBN 9789144055398)