Program där nationalekonomi kan läsas som huvudområde för examen:

Program där nationalekonomi kan ingå som biämne:

Gamla program (ingen nyintagning): ​