Som programstudent har du platsgaranti på de kurser som ingår i programmet under förutsättning att du följer utbildningsplanen och är behörig. Har du frågor angående din utbildningsplan kontakta studievagledningen@ne.su.se .

De kurser som du ska läsa inom Kandidatprogrammet i matematik och ekonomi söker du via www.antagning.se senast 15 april/15 oktober terminen innan studierna skall bedrivas. Du kommer kunna markera vid ansökan att du är programstudent. Om du inte hittar den kurs du ska läsa till nästa termin ska du omedelbart kontakta institutionen. Det gäller också om du inte får platsgaranti på en kurs som du borde ha platsgaranti på.

Kurser i matematik söker du via www.antagning.se om det gäller Matematik I och i övriga fall ska du kontakta matematiska institutionen för att anmäla att du kommer att fortsätta inom programmet.

För att bli antagen till kandidatuppsatskursen krävs att du har avslutat 75% av programmets obligatoriska basblock.


Exempel

Om en student på Kandidatprogrammet inom Nationalekonomi och Matematik söker till Kandidatuppsatsen i Nationalekonomi så kommer denna att få platsgaranti om han eller hon saknar färre är 15 hp (dvs har 105 hp) från kurserna:

Nationalekonomi 1, Intermediate Micro- och Macroeconomics, Empirical Methods I och en valfri kurs i Nationalekonomi samt Matematik I och Analys 3 och Linjär algebra 2 samt Matematisk statistik I.

Saknas mer än 15 hp söker studenten på samma villkor som en fristående student.
Tänk på att platsgarantin endast gäller om man söker kurserna inom de max tillåtna 45 hp som man kan antas på per termin. Söker man de utanför denna omfattning föreligger risken att man antas på sina högre prioriterade kurser vilket då kan få till följd att man stryks från de kurser man hade haft platsgaranti på.

OBS! Även om du har platsgaranti och blir antagen till kursen så måste du tacka JA till platsen och registrera dig som vanligt.