Som programstudenter har du platsgaranti på de kurser som ingår i programmet under förutsättning att du följer utbildningsplanen och är behörig. Om du har frågor angående din utbildningsplan kontakta studievagledningen@ne.su.se.


Den kurs som du ska läsa inom programmet söker du via www.antagning.se senast 15 april/15 oktober terminen innan studierna skall bedrivas. Du kommer kunna markera vid ansökan att du är programstudent. Om du inte hittar den kurs du ska läsa till nästa termin ska du omedelbart kontakta institutionen. Det gäller också om du inte får platsgaranti på en kurs som du borde ha platsgaranti på.

 

Exempel

Om en student på Kandidatprogrammet inom Nationalekonomi och Statistik söker till Kandidatuppsatsen i Nationalekonomi så kommer denna att få platsgaranti om han eller hon saknar färre är 15 hp (dvs har 105 hp) från kurserna i basblocket:


Nationalekonomi 1, Intermediate Micro- och Macroeconomics och två valfria kurser i Nationalekonomi samt Statistik I och Statistik II.


Saknas mer än 15 hp söker studenten på samma villkor som en fristående student.
Tänk på att platsgarantin endast är gäller om man söker kurserna inom de max tillåtna 45 hp som man kan antas på per termin. Söker man utanför denna omfattning föreligger risken att man antas på sina högre prioriterade kurser vilket då kan få till följd att man stryks från de kurser man hade haft platsgaranti på.


På den valfria terminen söker studenten som fristående student till valfri kurs. Vi har ett samarbete med Företagsekonomiska institutionen som ger förtur till FEK I.


OBS! Även om du har platsgaranti och blir antagen till kursen så måste du tacka JA till platsen och registrera dig som vanligt, annars förlorar du din plats.