Sista antagningen till Civilekonomprogrammet gjordes inför vårterminen 2011.

Civilekonomprogrammet förbereder för kvalificerade och självständiga arbetsuppgifter med frågor som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring. Stor vikt läggs vid att utveckla din förmåga till problemlösning, kreativt tänkande och kritiska resonemang.

Programmet omfattar fyra års heltidsstudier. De två första åren ger breda baskunskaper inom det ekonomiska området; företagsekonomi, nationalekonomi samt orienterar om juridik och statistik. Inför termin 5 får du möjlighet att specialisera studierna genom att välja inriktning mot: Management och marknadsföring, Redovisning och Finansiering eller Nationalekonomi. Termin 6 kan du bredda dina studier och läsa andra ämnen med relevans för utbildningen, till exempel ytterligare kurser i juridik och statistik. Här finns också möjlighet till en termins utlandsstudier.

Du kan även avsluta utbildningen med en kandidatexamen och få behörighet att ansöka till masterprogram. Under det sista året fördjupar du dig inom det valda profilområdet. Du läser fyra ämneskurser och skriver ett avslutande examensarbete sista terminen. Utbildningen leder till Civilekonomexamen och ger, under vissa förutsättningar, behörighet att ansöka om revisorsexamen.

Civilekonomer återfinns i många olika branscher och har arbetsuppgifter av skilda slag. Vanliga arbetsplatser är konsultfirmor, industri- och handelsföretag, banker, revisionsbyråer, reklambyråer, intresseorganisationer, statliga och kommunala förvaltningar. Vanliga arbetsområden är redovisning, revision, controller, finansiering, kapitalplacering, marknadsföring, försäljning, inköp, personalutveckling, rekrytering och företagsledare och chefer är civilekonomer.

Struktur:

Termin 1: Företagsekonomi I, 30 hp

Termin 2:Nationalekonomi I

Termin 3: Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp
Juridisk översiktskurs, 15 hp

Termin 4: Företagsekonomi II, 30 hp
 

Vid inriktning Nationalekonomi:
 

Termin 5: Intermediate microeconomics, 7,5 hp
Intermediate macroeconomics, 7,5 hp
(båda ingår i Nationalekonomi II)
Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp

Termin 6: Valfria kurser eller utbytestudier, 30 hp

Termin 7: Fyra valfria kurser från NEKII-III, 30 hp

Termin 8: Civilekonomuppsats inriktning Nationalekonomi, 30 hp