Kursbeskrivning:

Programmet, en i Sverige unik tvärvetenskaplig utbildning i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik, är ett svar på en efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, samt efterfrågan på kunskaper i ekonomi från den arbetsmarknad där hög matematisk/statistisk kompetens är ett krav.

Efter utbildningen är man kvalificerad att utföra utrednings- och analysarbete, och personer med denna utbildning arbetar idag bl a inom finans- bank- och försäkringsväsendet, i regeringskansliet och offentlig förvaltning.

Programmet, som är 3 år, omfattar 135 hp obligatoriska kurser (45 hp vardera av nationalekonomi, matematik och matematisk statistik) och därefter 45 hp i valt huvudämne (nationalekonomi, matematik eller matematisk statistik) inklusive examensarbete för kandidatexamen. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska. Efter avslutad utbildning erhålls en kandidatexamen.

Programmet ges av Nationalekonomiska institutionen i samarbete med Matematiska institutionen.

Om programmet

Varför ett matematik-ekonomiprogram?
De tre huvudämnena
Uppläggning och examina
Arbetsmarknad
Att söka kurser inom programmet

Termin 1: Basblock Nationalekonomi I
Termin 2: Basblock

Matematik I

Termin 3: Basblock

Intermediate microeconomics
Intermediate macroeconomics
(båda ingår i NEKII)
MM5010 Matematik II – Analys del A
MM5012 Matematik II – Linjär algebra

Termin 4: Basblock

Matematisk statistik I 
(Sannolikhetsteori I, Statistisk analys, Stokastiska processer och simulering I samt Ekonometri)

Termin 5: Basblock

Sannolikhetsteori II
Grundläggande finansmatematik
Valfritt huvudämne. Vid val av Nationalekonomi, två kurser från NEKII

Termin 6:

Matematik III,
Matematisk statistik III eller
Nationalekonomi III

 

Läs mer om kurserna i matematik
Läs mer om kurserna i matematisk statistik