Kursbeskrivning:

Programmet syftar till att ge studenten förmåga att använda nationalekonomiska och statistiska metoder i kvantitativ samhällsekonomisk analys.

Efter avslutad utbildning kommer studenten att kunna arbeta i privat eller offentlig sektor som kvantitativ analytiker med nationalekonomisk och/eller statistisk inriktning. Man kommer att vara kvalificerad att utföra utrednings- och analysarbete inom området.

Programmet, som är 3 år, omfattar ett basblock med 60 högskolepoäng nationalekonomi och 60 högskolepoäng statistik. Därefter avslutas utbildningen med 30 valfria högskolepoäng samt fördjupning med ytterligare 30 högskolepoäng nationalekonomi eller statistik, inklusive examensarbete för kandidatexamen. Undervisningen ges dels på svenska och dels på engelska. Efter avslutad utbildning erhålls en kandidatexamen.

Programmet ges av Nationalekonomiska institutionen i samarbete med Statistiska institutionen.
 

Termin 1: Statistikens grunder, 15 hp
Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp
Termin 2: Nationalekonomi I
Termin 3: Statistik II
Termin 4: Nationalekonomi II:
Intermediate Microeconomics
Intermediate Macroeconomics
Två valfria kurser från NEKII
Termin 5: Valfria kurser omfattande 30 hp
Termin 6: Beroende på huvudämne, 
Nationalekonomi III eller Statistik III