Kursbeskrivning:

Kursen introducerar makroekonomiska problem och metoder. Den lär ut beräkningsgrunder för bruttonationalprodukten (BNP) och teorier för hur produktion, arbetslöshet och inflation bestäms. Den lär också ut teorier för hur finans- och penningpolitik påverkar ekonomin på kort och medellång sikt. Vidare lär den ut teorier för tillväxt, konjunkturcykler och för hur olika valutasystem påverkar BNP, sysselsättning och förutsättningarna för den ekonomiska politiken.

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i makroekonomisk analys. Makroekonomisk analys används i stor utsträckning inom banker, vissa delar av statsförvaltningen och internationella organisationer med ekonomisk inriktning. Den utgör grunden för all slags omvärldsanalys med ekonomiska förtecken.

 

 

Kursen Makroteori 7,5 hp gavs för sista gången höstterminen 2013. Nedanstående information gäller för den terminen. Kontakta kursadministratör för information om aktuella tentamenstillfällen.

Aktuell kurshemsida för Nationalekonomi I nås via menyn till vänster: Våra utbildningar – Grundnivå – Nationalekonomi I

 

 

Föreläsare och examinator:

Harry Flam. Mottagning: eö, rum A845, tel. 08- 16 30 67,
e-post: harry.flam@iies.su.se, John Hassler, professor, rum A842. www.hassler.se
e-post: john@hassler.se och Mats Persson, rum A868, tel. 08-16 2224
e-post: Mats.Persson@iies.su.se

Samordnare:

Peter Langenius

Kursadministratör:

Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-13.30, rum A714,
tel. 08- 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se