Kursbeskrivning:

Terminen inleds med kursen Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 15 högskolepoäng. Därefter läses Makroteori med tillämpningar 15hp.

 

Kurs i period 1 (1 september - 2 november):

Kurs i period 2 (3 november - 18 januari):

 

 

TimeEdit Webbvisning
med möjlighet att visa schema t.ex. för en specifik grupp.

Länk till TimeEdit webb
Mer information om TimeEdit Webb