Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och innebär problemlösning, samordning, vägval och initiativ för förändring. Miljöpåverkan, åldrande befolkning, nationell och internationell migration, regional obalans, segregering och bostadsbrist är några av utmaningarna för morgondagens planerare. Planeraren identifierar och analyserar planeringsproblem, bedömer konsekvenser av beslut, föreslår lösningar, initierar och genomför projekt. Arbetsuppgifter för samhällsplanerare finns på alla samhällsnivåer. Arbetsmarknaden är god och tjänster finns såväl inom den offentliga sektorn (exempelvis kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga verk och departement) som i privata företag och intresseorganisationer.

Programmet ger en både bred och djup kunskap om planering och planeringens förutsättningar. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, har ett samhällsvetenskapligt-humanistiskt perspektiv, vilket betyder att sociala, ekonomiska och fysiska aspekter integreras. Undervisningen är projektinriktad och lägger stor vikt vid att genomföra grupparbeten, rapporter och göra analyser. I samband med fältkurser och exkursioner studeras planering på plats. Termin 1 och 2 läser du Samhällsplanering I-II. Termin 3 till 5 studerar du nationalekonomi, statistik, kulturgeografi, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi och/eller statsvetenskap. Termin 6 läser du Samhällsplanering III.

Programmet leder till kandidatexamen och ger möjlighet att söka vidare till en tvåårig masterutbildning i samhällsplanering. Läs vidare på www.spl.su.se. Mer information lämnas av studievägledaren vid Kulturgeografiska institutionen.

Mer information om Nationalekonomi I-III finns här: Kurser i nationalekonomi på grundnivå