Program där nationalekonomi kan läsas som huvudämne:

Program där nationalekonomi kan ingå som biämne:

Program som kan inkludera 30 hp nationalekonomi:

Gamla program (ingen nyintagning):