Nationalekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationalekonomiska institutionen
utsikt över Brunnsviken

Yves Zenou har ett kapitel i Handbook of Game Theory, vol 4

Yves Zenou får anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beviljat 3 miljoner kronor till projektet "The Analysis of Dynamic Social Networks: Key Players, Peers Effects, and Crime".

David Seim publicerar i PLoS ONE

Anna Tompsett och Björn Tyrefors Hinnerich får anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beviljat 3,3 miljoner kronor till projektet "Community contributions, participatory decision-making and local public goods: A field experiment in Bangladesh".