Nationalekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationalekonomiska institutionen
Scilla. Foto: Karin Blomqvist

Rikard Forslid och Mathias Herzing publicerar i Health Economics

Ann-Sofie Kolm ledamot i nytt oberoende arbetsmarknadsekonomiskt råd

Svenskt Näringsliv tar initiativ till ett oberoende arbetsmarknadsekonomiskt råd.

Jonas Vlachos befordrad till professor

Vi är glada att meddela att Rektor har beslutat befordra Jonas Vlachos till professor från den 1 maj 2015.

Yves Zenou publicerar i International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences