Tirsdag den 5 september kl. 14:00 i DeGeersalen, Geovetenskapens hus.

Anders Österling, Stockholms universitet.

Opponent: Lu Han, University of Toronto.