Fredag den 26 januari kl. 13:00 i A700 (Pareto)

Joakim Jansson, Stockholms universitet.

Opponent: Lena Hensvik, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).