På denna plats annonserar vi ledigförklarade anställningar vid Nationalekonomiska institutionen.

- Professor i Nationalekonomi med inriktning mot makroekonomi

- Gruppövningslärare på grundkursen