Besked om du är antagen eller inte får du på www.antagning.se:

 • den 13 juli 2017 efter det första urvalet (antagningsbesked med svarskrav), och
 • den 3 augusti  2017 efter det andra urvalet (antagningsbesked utan svarskrav).

Se nedanstående information om vad du måste göra för att kunna läsa kursen eller behålla din reservplats.

Obs! Eventuella meddelanden från institutionen till antagna eller reserver görs via den e-postadress som du har registrerat på www.antagning.se.

 

Du som är antagen och behörig

 1. Tacka jawww.antagning.se senast den 28 juli 2017.
 2. För att kunna registrera dig behöver du ett aktivt universitetskonto. Om du inte redan har ett sådant skaffar du det via https://aktivera.su.se/ Observera att det kan dröja upp till 5 timmar från aktiveringen av universitetskontot till dess att du kan registrera dig.
 3. Webbregistrera digwww.minastudier.su.se mellan den 10 och den 20 augusti 2017 och välj eventuell grupp på kursens Mondo-sajt.
   Instruktion_webbregistrering_mondo (170 Kb)

Obs! Om du är antagen men missar att göra ovanstående förlorar du din plats på kursen!

Om du får problem vid registreringen, maila institutionen på registrering@ne.su.se

 

Du som är antagen med villkor

 1. Tacka jawww.antagning.se senast den 28 juli 2017.
 2. Maila institutionenregistrering@ne.su.se  mellan den 10 och den 20 augusti 2017 för att meddela att du vill ta din plats i anspråk när du visat att du är behörig. Ange i mailet ditt namn och personnummer samt vilken kurs det gäller.
 3. För att du ska kunna bli registrerad på kursen måste du senast den 15 september 2017 kontakta institutionen och visa att du uppfyller behörighetskraven.

Obs! Om du är antagen med villkor och missar att göra ovanstående förlorar du din möjlighet till plats på kursen!

Vid frågor kontakta institutionens studievägledning på registrering@ne.su.se.

 

Du som är reserv efter första urvalet (13 juli 2017)

Tacka jawww.antagning.se senast den 28 juli 2017.

 • Om du blir antagen vid andra urvalet, se instruktioner ovan.
 • Om du fortfarande är reserv efter andra urvalet behöver du gå på reservupprop, se instruktioner nedan.


Du som är reserv efter andra urvalet (3 augusti 2017) - reservupprop

För att behålla din reservplats eller kunna bli antagen på kurs krävs personlig närvaro (eller genom ombud med skriftlig fullmakt) på aktuellt reservupprop:

Obs! Information om eventuell reservantagning till program går ut i särskild ordning.
 

Kurs- och studieinformation

Via www.ne.su.se/utbildning hittar du information om alla våra kurser. Här finns kursbeskrivningar, uppgifter om kurslitteratur och scheman samt annan studieinformation.

Obs! Höstterminen 2017 startar den 28 augusti 2017 och slutar den 14 januari 2018.

 

Mondo

När du har registrerat dig kommer du att få tillgång till kursens Mondo-sajt som används för information och kommunikation under kursens gång. Där väljer du också grupp för övningar och seminarier ifall sådana ges på kursen.
 Instruktion_webbregistrering_mondo (170 Kb)

 

Sen anmälan

Sista anmälningsdag till höstterminen 2017 var den 18 april 2017. Därefter stängdes anmälan.

De kurser där det kan finnas platser kvar efter det första urvalet kommer att öppna igen för sen anmälan den 14 juli 2017 och anmälan sker i så fall på www.antagning.se. Om du är behörig till de kurser du har gjort en sen anmälan till, rangordnas din anmälan efter den dag anmälan kom in. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked om du är antagen respektive reservplacerad (om du är reserv behöver du gå på reservupprop enligt instruktionerna ovan).

 

Avbrott

Om du har registrerat dig men ångrar dig kan du göra ett ”tidigt avbrott” senast 3 veckor efter kursstart och du kan då söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle. Anmälan om tidigt avbrott gör du själv via www.minastudier.su.se med funktionen "Avbryt kurs".

Anmälan om avbrott senare än 3 veckor efter kursstart görs skriftligen till kursadministrationen.

 

Ny som student vid Stockholms universitet?

För dig som är ny som student vid Stockholms universitet finns det allmän information på följande hemsida:

www.su.se/utbildning/ny-student

Här hittar du bland annat en checklista för en lyckad terminsstart samt information om bibliotek, IT för studenter, studenthälsa och att studera med funktionsnedsättning.

Den 25 augusti 2017, kl. 13-16, anordnar Stockholms universitet en välkomstdag för nya studenter. Under välkomstdagen får du viktig information, praktiska tips och inspiration inför ditt nya liv som student vid universitetet. Programmet hittar du här:

http://www.su.se/om-oss/evenemang/valkomstdagen